Reklam
Välgörenhet
Android app
iPhone app

Ångerrätt

 

Villkor gällande proukter och tjänster hos Nummerupplysningen.se:

Vi försäljning till privatpersoner gäller alltid Konsumentköplagens bestämmelser. Köparen ska vara myndig eller inneha målsmans godkännande för att ingå avtal med Nummerupplysningen.se.
Vid försäljning till näringsidkare gäller alltid Köplagens bestämmelser. Köparen ska ha rättighet att teckna avtal i företagets namn.

 

Köpvillkor för privatpersoner

 

Privatpersoner, som handlar varor och tjänstrer på distans, har 14 dagars ångerrätt enligt Konsumentköplagen (1990:932),. Ångerrätten löper från den dag varan mottogs.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900932.htm

 

Köpvillkor för näringsidkare

 

Näringsidkare har ej ångerrätt när det gäller handel mellan företag enligt Köplagen (1990:931).
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900931.htm