Café Lavance
Allmän information
 
Valkyriav. 30, Sundbyberg 17455
691105-XXXX
08-7440943
2007