Bjälklaget Mark & Fastighet AB
Allmän information
 
HILLERSJÖNÄS, Svartsjö 17995
556924-0657
0708-804285
2013
BOKSLUT/NYCKELTAL
 
0
0 SEK
-25 SEK
-25 SEK
17 SEK
0.00 %
340.00 %
64.71 %
  • 2014/12
  • 2013/12
  • 0000/